Author Semra Senem

Gözlemevi

Herkese Açık Gözlemevi

1

1973 yılında Fransa’da, 1980 yılında da ABD’de başlatılan çalışmalar, astronomiyi kullanarak, öğrencilere fen – matematik…

Diğer

Kuyrukluyıldızlar

3

Yunanca “komē” (saç) kelimesinden türeyen “komētēs” yani “saçlı yıldız”, gökyüzünün en görkemli cisimleridir. Gökyüzünde bir…