Kategori: Diğer

Diğer

Kuyrukluyıldızlar

3

Yunanca “komē” (saç) kelimesinden türeyen “komētēs” yani “saçlı yıldız”, gökyüzünün en görkemli cisimleridir. Gökyüzünde bir…