Yazar: Semra Senem

1973 yılında Fransa’da, 1980 yılında da ABD’de başlatılan çalışmalar, astronomiyi kullanarak, öğrencilere fen – matematik derslerini sevdirmeyi ve bu derslerden kaçışı önlemeyi amaçlıyordu. Aynı durum ülkemizde de söz konusu. Bunun yanında, temel bilimci eksikliği ve araştırmacı potansiyelimiz açısından ciddi sorunlar bulunuyor.

Read More

Güneş, gezegenimize en yakın yıldızdır. Güneş Sistemi’nin merkezinde yer alan orta kütleli bir yıldız olup, sistemi’in kütlesinin yaklaşık %99,8’ini oluşturur. H-R (Hertzsprung – Russel) diyagramına göre G2V türünden yıldız sınıfına girer. G2, Güneş’in yüzey sıcaklığının yaklaşık 5780 K olduğu, dolayısıyla sarı bir anakol yıldızı oluğunu göstermektedir.

Read More

Yunanca “komē” (saç) kelimesinden türeyen “komētēs” yani “saçlı yıldız”, gökyüzünün en görkemli cisimleridir. Gökyüzünde bir kuyrukluyıldızın (komet) görülmesi, bilim adamlarının olduğu kadar halkın da ilgisini çekmektedir. Astronomlar, uzay fizikçileri, jeologlar ve hatta biyologlar, bu canlı görünüşün içindeki çeşitli fiziksel özellikleri incelerler.

Read More